Избори

Адресните регистрации в изборната година като през всяка година

Пазарджик 

Адресни регистрации, не по-различни от всяка година, отчита Община Пазарджик от началото на 2015-та. В периода 01 януари-25 април регистрациите по постоянен адрес са 443, а по настоящ – 1020. За Пазарджик постоянно пререгистриралите се са 312, а по настоящ адрес – 450. От Общината коментираха, че движението на населението и адресните регистрации са такива през всяка година.

Предвид предстоящите избори, от администрацията напомнят, че право да избират общински съветници и кметове имат български граждани и граждани на друга държава-членка на ЕС, живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. За спазването на Закона за гражданска регистрации, от ТЗ ГРАО – Пазарджик и ОД МВР, са направени проверки на новите. Не са констатирани нарушения.

Към деня на обнародване на Указа на президента Росен Плевнелиев за насрочване на избори за общински съветници и кметове, населените места в общината с население над 100 души по постоянен адрес, които придобиват статут на кметство и ще си избират кмет, са селата Крали Марко (150 жители), Сбор (210), Тополи дол (222) и Цар Асен (267).

Коментари