Институции

Административният съд догодина със сграда?

Пазарджик, Пещера Средства, в размер 2 560 000 лв., са одобрени за проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд, Окръжна прокуратура и Районна прокуратура в Пазарджик, съобщават от пресцентъра на Окръжен съд. Средствата са одобрени от Пленума на Висшия съдебен съвет на заседание на 27 април, с протокол №14. През тази година е предвидено да бъдат усвоени 850 000 лв. за проектиране и изграждане на нова сграда и 16 000 лв. за строителен надзор и инвеститорски контрол. Остатъкът от 1 694 000 лв. ще бъдат усвоени през 2018г. до построяване на новата съдебна палата.

 

На същото заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет са одобрени и средства по бюджета на Районен съд-Пещера на стойност 276 000 лв., с цел осигуряване на средства за допълване и актуализация на изготвен инвестиционен проект, средства за СМР и средства за строителен, авторски надзор и инвеститорски контрол на СМР на обект „Пристройка, надстройка и преустройство на сградата на РС Пещера”.

В прессъобщението на Окръжен съд се припомня, че след активни действия от страна на административния ръководител Елеонора Серафимова, съвместно с административните ръководители на Административен съд, Районен съд, Окръжна прокуратура и Районна прокуратура в Пазарджик, с цел осигуряване на нормални условия на труд на органите на съдебната власт в Съдебна палата – Пазарджик и Административен съд-Пазарджик на 29.01.2016г. кметът на общината, Тодор Попов официално връчи на г-жа Серафимова документ за безвъзмездно учредено право на строеж на нова съдебна палата с решение № 30/26.01.2016г., протокол № 2 на Общински съвет-Пазарджик, в която ще се помещават Административен съд – Пазарджик, Окръжна и Районна прокуратура – Пазарджик.

Коментари