Криминално

Административен съд Пазарджик и велинградският Районен съд със свободни ръководни постове

Пазарджик, Велинград

За Административен съд – Пазарджик и за велинградския Районен съд ще се провежда избор за административен ръководител.

 

Свободните длъжности (Административен съд Пазарджик – изтичащ мандат) в органите на съдебната власт са обвени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол 15/14.05.2019 г. и са обнародвани в Държавен вестник преди два дни, на 28 май. Кандидатури могат да се подават в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник.

Коментари