Институции

Автоморга, вилно селище и фирми с актове от РИОСВ през октомври

Пазарджик През октомври експертите на РИОСВ са проверили 73 промишлени обекта в област Пазарджик. Проверките са 96, а дадените предписания 44.

 

Приоритетни са били проверките за установяване на незаконни автоморги, както и на лица, които търгуват с авточасти – втора употреба. За констатирано нерегламентирано разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства на площадка в гр. Пазарджик, на „Латорре Авто” ЕООД е съставен акт по Закона за управление на отпадъците. В резултат на извършен емисионен контрол и установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения са съставени актове по Закона за водите на „Биовет“ АД, гр. Пещера и „Марица Екофроуз“ ЕАД, гр. Пазарджик. На „Интермашинекс”ООД, гр. София, стопанисваща вилно селище „Ива” в землището на гр. Сърница е съставен акт за заустване на отпадъчни води без разрешително в язовир Доспат.

През октомври на „зелен телефон” и по електронната поща в РИОСВ са постъпили 11 сигнала. След бърза реакция и предписания на „Напоителни системи” ЕАД е възстановено нормалното водоподаване в канала на улица „Тинтява” в Пазарджик. След намеса на екоинспекцията е преустановено  нерегламентирано изсипване на изкопни маси от ремонт на водопровод на закрито сметище в м. „Чифлика”, землище на с. Сестримо.

Проверките и констатациите са определили шест от подадените сигнали като неоснователни, два са препратени за предприемане на действия от администрациите на община Велинград и ОД „Земеделие” – гр. Пазарджик, а по един проверката предстои.

Коментари