Общество

АБС за Проекта за въвеждане на данък върху селските градини и земи

АБС: В проекта за въвеждане на данък върху селските градини и земи е нужно площите до 2 декара да не попадат в новото облагане

 Във връзка с приетите от Министерски съвет промени в Закона за местните данъци и такси, засягащи поземлените имоти в строителните граници на населените места, които са със статут на земеделска земя и не е променено предназначението им от техните собственици, да бъдат включени в обхвата на облагаемите с данък имоти, Асоциация на българските села (АБС) настоява площите до 2 декара, които са на територията на села да не попадат в новото облагане.

 

В рамките на предложените законодателни промени липсва ясно изразена обосновка какво цели прилагането на новото данъчно облагане и дали приоритетът е стимулиране на урегулирането на имотите или привличането на средства в бюджетите на общините.  Няма ясна информация за методологията и технологията на облагане, както и дали общините имат нужния административен капацитет да приложат новата ставка от началото на 2016, след като се очаква да бъде гласувана на първо четене в Народното събрание преди Коледните празници в периода 10-23-и Декември.

Според предложените промени ще се въведе данък върху всички площи в рамките на строителните граници на селищата, както и за земеделските парцели и ниви, които са извън границите на населените места. В този случай, когато земеделските земи са регистрирани в местните земеделски служби по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи налогът няма да важи. Това на практика означава, че земи които не се ползват за земеделско производство ще бъдат обложени. Такава промяна може да се тълкува като насочена към инвеститорите и спекулантите в търговията със земеделска земя, които не извършват стопански дейности на нея и в този контекст е логична и съобразена с европейските практики.

Концепцията на новия налог обаче трябва да е съобразена задължително със социално-икономическия статус на населението в селата, тъй като площите за земеделско производство и задоволяване на минималните лични потребности на населението в селските райони не могат да се поставят под общ знаменател с тези, които представляват бизнес интереси.

Според предварителни анализи на експерти към АБС, събирането на новата данъчна ставка за парцели в селата под 2 дка. при действащите законодателни норми от 0,1 до 4,5 промила ще се окаже по-скъпо за администрацията и общините, в сравнение с евентуалните приходи, които този данък може да донесе. Семейните градини в селата с размер до 2 дка. представляват много малка част от общия обем на земеделските земи в България и са около едва 15 000 хектара, което при облагане с действащите в закона промили формира нищожна част в бюджета на всички 265 общини.

АБС настоява при разглеждане на бъдещи законодателни промени да се взимат под внимание данните на НСИ и МЗХ за състоянието на селските райони, с цел да се избегнат рискове по прилагане на политики, които са в разрез с националната и европейска стратегия и концепция за развитие на селските райони.

Асоциация на българските села /АБС/

Коментари