България Институции

36 училища от областта ще закупят шкафчета но Национална програма на МОН

u4eben den zvanec
Написано от Величка Ачева

Близо 600 държавни и общински училища в цялата страна ще закупят нови шкафчета за ученици от I до VII клас със средства по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”. Общо 742 училища кандидатстваха за съфинансиране от Министерството на образованието и науката. Класирането беше извършено от експерти от дирекция „Учебници и училищна документация“ според най-ниската искана сума на брой шкафче. Предвижда се да бъдат закупени 111 815 такива, като необходимите средства са в размер на 2 894 068 лв. Списъкът на класираните е публикуван на официалната страница на МОН.

36 са одобрените училища в Пазарджишка област. Това са:

ОУ“Любен Каравелов“ Пещера

ОУ“Св.Св. Крили и Методий“ Пазарджик

ОУ“Иван Батаклиев“ Пазарджик

ОУ“Св.Климент Охридски“ Пазарджик

ОУ“христо Ботев“ Ракитово

ОУ“Отец Паисий“ Пазарджик

ОУ“Св.Св. Крили и Методий“ Ветрен

ОУ“Христо Ботев“ карабунар

ОУ“Отец Паисий“ Батак

СУ“Васил Левски“ Велинград

НУ“Михаил Куманов“ Пещера

ОУ“Неофит Рилски“ Костандово

ОУ“Христо Ботев“ Сарая

СУ“Методи Драгинов“ Драгиново

СУ“Георги Брегов“ Пазарджик

ОУ“Любен Каравелов“ Пазарджик

СУ“Христо Ботев“ Септември

НУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Черногорово

НУ“васил Петлешков“ Брацигово

СУ“Димитър Гачев“ Пазарджик

НУ“Св.Св.Кирил и Мтедоий“ Злокучене

ОУ“Неофит Рилски“ Велинград

ОУ“Христо Ботев“ Юнаците

ОУ“Отец Паисий“ Мененкьово

ОУ“Св.Патриарх Евтимий“

ОУ“Отец Паисий“ Попинци

ОУ“Христо Ботев“ Братаница

ОУ“Отец Паисий“ Говедаре

СУ“Нешо Бончев“ Панагюрище

СУ“Александър Иванов-Чапай“ Белово

ОУ“Св. Климент Охридски“ Фотиново

ОУ“Христо Ботев“ Исперихово

Спортно училище Пазарджик

Оединено училище „Иван Вазов“ Пашови

НУ“Васил Друмев“ Пазарджик

ОУ“Христо Ботев“ Велинград

ПМГ“Константин Величков“ Пазарджик

 

Закупуването на шкафчета за учениците е една от мерките, които министерството предприе за олекотяване на ученическите раници. В тях децата могат да съхраняват учебници, учебни комплекти, помагала и други материали, необходими за образователния процес, екипи за физическо възпитание и лични вещи.

По националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ ще бъдат отпуснати и средства за подобряване на условията за експериментална работа по природни науки. 244 държавни и 1880 общински училища към МОН и 23 училища към Министерството на културата ще могат да закупят уреди за наблюдение като микроскопи и лупи, химикали, епруветки, колби и др. за лабораторни упражнения по биология в VII и IX клас. За часовете по физика в същите класове могат да се набавят набори за електричество, за механични трептения и звук, за светлина и др., както и различни химикали, ръкавици и предпазни очила за опитите по химия. 

Коментари