Общество

18 ноември – Ден на младежкото предприемачество в Пазарджик

Написано от Величка Ачева

П О К А Н А 

 
ФОНДАЦИЯ „ВИ АРТ” 
ВИ КАНИ НА 
ДЕН НА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, 
КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ 
на 18.11.2017г. от 11:00 ч.  
В ГРАНД ХОТЕЛ „ХЕБЪР“ 
ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ЕСПЕРАНТО“ №6 
КОНФЕРЕНТНАТА ЗАЛА „ХЕБЪР“ 
ЕТАЖ 2 
 
 
ПРОЕКТ 
„СТАРТ – МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ 
ПО ДОГОВОР № 25-00-67/24.07.2017г. 
КОЙТО СЕ ИЗПЪЛНЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА  
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2016-2020), КЪМ 
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА 
ПО ПОДПРОГРАМА 2: НАЦИОНАЛНИ МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ И 
КАМПАНИИ 
ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
 
БЕНЕФИЦИЕНТ: ФОНДАЦИЯ „ВИ АРТ” 

 


Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-67/24.07.2017 

Коментари