Институции Общество

Ще се проведе публично обсъждане на годишната програма за разпореждане с имотите, общинска собственост

PZ Obsht Pazardjik vhod
Написано от Елена Станоева

Пазарджик На 14 май (понеделник) Община Пазарджик кани общински съветници, кметове на населени места, агенции за недвижими имоти и оценители на такива, както и пазарджишката общественост на публично обсъждане на проект за Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост за 2018 г.

 

В Пазарджик урегулираните поземлени имоти в раздел Продажба в проекта са девет, два от които – на ул. „Дунав“ и един на ул. „Кн. Мария Луиза“, са в проект на актуване. Останалите шест имота са на улиците „Кочо Честименски“ и „Странджата“. Един имот е в с. Алеко Константиново, два – в с. Братаница, 13 – в с. Говедаре, два в с. Огняново и по един в селата Добровница, Хаджиево, Сбор, Мало Конаре и Юнаците. От общинския поземлен фонд за продажба са включени два имота в с. Дебръщица и един в с. Црънча.

 

В раздел Концесии се предлага концесия за строителство върху имот на ул. „Любен  Боянов“ в Пазарджик и три концесии за услуги в Пазарджик селата Ивайло и Овчеполци. Очакваните приходи от актуализацията са 190 000 лева.

Публичното обсъждане ще се проведе в Пленарна зала на Община Пазарджик от 14.00 часа.

Коментари