Институции

Ще има ежедневен мониторинг на основните пътни артерии

Написано от Величка Ачева

Пазарджик

В ОДМВР-Пазарджик се проведе работна среща между директора на дирекцията старши комисар Йордан Рогачев и началника на Областно пътно управление-Пазарджик инж. Мая Шимбова. Двамата ръководители отчетоха наличие на много добра координация и синхрон между двете институции, предвид на настъпващата зима. Тъй като приоритет по време на зимни условия са проходимостта на автомагистралите и първокласната пътна мрежа е създадена необходимата организация за обезпечаване със снегопочистваща техника и материали. От своя страна сектор "Пътна полиция" и Районните управления в региона имат задачата да извършват ежедневен мониторинг на основните пътни артерии и при необходимост да се намесват бързо и адекватно в името на безопасността и сигурността на гражданите.   

Вчера бе проведено и национално съвещание по проблемите на пътната безопасност. То бе свикано от Главния секретар на МВР и директорът на Главна дирекция "Национална полиция". В него взеха участие представители на структури в МВР имащи отношение по безопасността на движението, както и ръководни служители от Агенция "Пътна инфраструктура". 

 

 

Коментари