Общество

Четвърти „в“ от СУ „Г. Бенковски“ е първият клас на месеца

Написано от Елена Станоева

Пазарджик Жури от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) реши първият носител на приза „Клас на месеца“ за месец ноември 2017 г. да бъде ІVв клас от Средно училище „Георги Бенковски“, с класен ръководител Петя Стоименова.

 

Началото на конкурса под мотото „Бъди отговорен – бъди в час“ беше поставено преди месец, по инициатива на Местната комисия. Целта е да се наблегне на превенцията на отпадането от училище.

Въпреки че първият клас на месеца е избран всички номинирани в конкурса ще получат грамота за участието си, каза кметът Тодор Попов.

По повод днешния Ден на толерантността, МКБППМН и Младежкият дом организират прожекция на филма „Животът ми като тиквичка“ на режисьора Клод Барас пред ученици от Професионалната гимназия по хранителни и химични технологии. Филмът е разтърсващ разказ за историята на малко момче с прякор „Тиквичка“, което след смъртта на алкохолизираната си майка е изпратено да живее в дом за сираци.

Коментари