Институции Спорт

Фотоизложба „Избери спорта“ подредена в Спортна зала „Васил Левски“

Написано от Величка Ачева

 

Петата локация, на която Фондация „Ви Арт” ще експонира фотоизложбата „Избери спорта“, е Спортна зала „Васил Левски“, където Пазарджик и ВК „Хебър“ са домакини на Турнира за Балканската купа по волейбол 2018. Целта на фотоизложбата е да покаже уловените моменти от проведените дейности по проекта – Инициативите – обучения, Спортните кампове по волейбол и баскетбол, Демонстрациите с отборите на Волейболен клуб „Хебър“ и Спортен клуб по баскетбол „Хебър 2016”.

Резултатите от проекта може да видите в Сборника "Избери спорта – не на агресията и зависимостите", който ще бъде достъпен онлайн за всички заинтересовани на страницата на Фондацията viartfoundation.com Проект „Избери спорта“ се изпълнява по договор № 25-00-31/23.05.2018г. към Министерство на младежта и спорта, с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 А от Закона за хазарта за 2018 г., Направление 3, Бенефициент Фондация „Ви Арт”, гр. Пазарджик.

 


Този документ е създаден в рамките на проект «ИЗБЕРИ СПОРТА», който се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2018 година. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Ви Арт“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ММС и НПИМД по чл. 10а от Закона за хазарта

Коментари