Общество

Ученици напълниха съдебните зали за ден

Написано от Елена Станоева

Пазарджик  Десетокласник пое за ден ръководството на Окръжен съд – Пазарджик в рамките на проведения „Ден на отворени врати“. Инициативата е част от Годишната програма на Висшия съдебен съвет за информиране на гражданите относно структурата и функциите на съдебната система.

 

Функциите на председател на съда в днешния ден бяха поверени на десетокласника от гимназия „Иван Аксаков“  Пазарджик Даниан Георгиев. Административният ръководител на съда Елеонора Серафимова го запозна с ежедневния си доклад и му предостави възможността да присъства на случайното разпределение на граждански дела. Така младежът наблюдава отблизо работата на административния ръководител.

Ученици от X-ти клас присъстваха и на презентация, изнесена от Александра Цветкова, Директор на фондация „ЛИБРе“. Лекцията беше посветена на темата: „Колко „лично“ е личното пространство онлайн?“

В рамките на мероприятието бяха представени въпроси, свързани със значението на информацията, която младите хора споделят за себе си онлайн, кой има достъп до нея и дали публикуват информация за себе си, която не искат други хора да знаят. Експертът акцентира върху защитата на личните данни в електронното пространство и какви добри практики да се следват от подрастващите в тяхното ежедневие с оглед развитието на технологиите и възможностите за споделяне на ресурси, комуникация и отдалечено управление. По време на практическото упражнение, учениците дискутираха различни аспекти на личното и публичното пространство, как технологиите рефлектират върху възприятията на подрастващи и възрастни и как да адаптират поведението си онлайн с цел по-добра защита на информацията и репутацията.

Десетокласници от ПГИМ гр. Пазарджик посетиха съдебно заседание по наказателно дело на Районен съд  – Пазарджик. Районният прокурор Георги Кацаров разясни характера на обвинението и движението на делото.

На всички ученици бяха раздадени образователни материали и удостоверения за участие в мероприятието.

Провеждането на „Дни на отворени врати“ е насочено към популяризиране дейността на съда. Целта е повишаване правната култура на гражданите и младите хора и постигане на по-добра информираност относно работата на институцията.

 

Коментари