Институции Общество

Учениците от 10г клас на ПМГ „Константин Величков“ на гости в „Синята стая“

Написано от Елена Станоева

Пазарджик

„Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд – Пазарджик

 

На 26.06.2018 г. в Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) гр. Пазарджик се проведе заключителната среща на учениците от 10г клас на Профилираната математическа гимназия „Константин Величков“ – гр. Пазарджик със съдии от Административен съд – Пазарджик.

Председателят на съда Мариана Шотева и съдия Георги Видев бяха лектори по темите „Правата ни като граждани на Европейския съюз. Как може да защитим правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на престъпление.

Съдия Шотева разказа на учениците за създаването на първата в България специализирана стая за изслушване на непълнолетни участници в правни процедури, известна като „Синя стая“. С голям интерес гимназистите са запознаха отблизо с условията в „Синята стая“ като влязоха в различни роли – на психолог, дете – жертва на престъпление, съдия, прокурор и следовател.

Съдия Видев разясни на учениците как да защитят правата си чрез съдебните институции в България и в Европейския съюз, а Гергана Спасова – директор на КСУДС ги запозна с услугите, предоставяни от ръководената от нея институция.

За активното си участие в Образователната програма всеки един от учениците получи от председателя на съда удостоверение, а за подарък –  Конституцията на Република България, тефтер и химикал.

Мариана Шотева благодари на учениците и техния ръководител за проявения интерес и дейно участие.

С тази заключителна среща приключи образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, инициирана от Висш съдебен съвет и Върховен административен съд за учебната 2017/2018 г.

Коментари