Институции Общество

Тематична проверка на бисквити провежда БАБХ в страната

Написано от Елена Станоева

Тематична проверка за предлагане на бисквити с подвеждащи обозначения и наименования се извършва в страната през месец октомври, съобщава Българска агенция по безопасност на храните.

 

Проверява се дали се спазват изискванията за предоставяне на информация за храните на потребителите – „четливост“ на задължителната информация, данните да са посочени на български език, както и наличие на обозначения и наименования, които да внушават ефекти и свойства, които храната не притежава. Досега са проверени близо 760 търговски и производствени обекта, и складове. Установени са някои нарушения за непълна информация на етикетите и са издадени предписания за отстраняването им.  Не са открити опасни за здравето бисквити на българския пазар.

Коментари