Общество Политика

Съюзът на инвалидите и Асоциацията на родителите на деца с увреден слух са признати за национално представителни организации за хората с увреждания

Написано от Елена Станоева

Правителството прие решения за признаване на сдруженията „Съюз на инвалидите в България“ и „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ за представителни организации на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок от три години.

 

Целите и дейността на сдруженията са свързани с подобряване начина на живот и социалното включване на хората с увреждания в обществото. Съюзът и Асоциацията отговарят и на критериите за членство в Националния съвет, който е консултативен орган към правителството. Съветът изразява становища по нормативни и стратегически документи, с което допринася за изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания и за усъвършенстване на нормативната база.

Коментари