Общество

Съветът за младежка политика има нов президент

Йордан Зайчев и неговият екип.
Написано от Елена Станоева

Пазарджик

Съветът за младежка политика има нов президент. Това е дванадесетокласникът от МГ“Константин Величков“ Йордан Зайчев. След проведени избори бе определен и неговият екип – Петя Лазова, Камелия Николова, Тина Дулева и Спас Спасов.

Йордан Зайчев е един от най-активните членове на Съвета и участва във всички събития организирани от неправителствената организация. Той е един от инициаторите да бъде създадена академията за програмиране и уеб дизайн CodeSpot, в която е лектор. Академията обучава безплатно желаещите да направят първи стъпки в програмирането. Гордее се с реализирането на публичната дискусия “Пътят на програмиста”. Зайчев е завършил два курса  на Училищна Телерик Академия. В професионалната му биография до момента фигурира и проектът „Старт – младежко предприемачество“ на Фондация „Ви Арт“.

Новият екип, който в следващата година ще работи за развитие на Съвета за младежка политика, обещава да работи усърдно и да надгражда постигнатото през изминалите години.

Съветът за младежка политика е неправителствена организация, която цели да развива потребностите и интересите на младите хора, чрез младежко включване, граждански активност и неформално образование. За две години Съветът в Пазарджик реализира над 30 събития, включително семинари, обучения, конференции, инициативи и кампании. 

Коментари