Институции Общество

СУ „Д-р Петър Берон“ ще се нанесе в бившия Педагогически колеж

Написано от Елена Станоева

Пазарджик Общинските съветници гласуваха единодушно Община Пазарджик да придобие, за нуждите на СУ „Д-р Петър Берон“, собствеността върху бившия Педагогически колеж към ПУ „Паисий Хилендарски“.

 

Същият беше закрит в края на месец юни 2006 г. Имотът е с обща площ от 7092 кв.м и е предназначен за образователни цели. Към момента сградите му са необитаеми, неизползваеми и не се поддържат. След Педагогическия колеж се очакваше там да се помещава медицински такъв, но това не се реализира. Сега Община Пазарджик е сезирана от директора на намиращото се в съседство СУ „Д-р Петър Берон“, че има нужда от допълнителни учебни помещения и сгради. Учебният процес в училището е двусменен, а сградата му е построена през 1942 г. и не осигурява условия за ефективно протичане на образователно-възпитателния процес.

Коментари