Спорт

Спортисти и деца демонстрираха умения по волейбол и баскетбол

Написано от Вера Велева

Пазарджик

На Острова се проведоха демонстрационни игри по волейбол и баскетбол с отборите на ВК Хебър Пазарджик и БК Хебър Пазарджик по проект "Избери спорта". Да виидиш два отбора от различни спортове на една "сцена" си е много вълнуващо, споделят организаторите от фондация "Ви Арт". В игрите се включиха много млади хора, които играха заедно със своите идоли. Днешните демонстрации се проведоха след инициираните двуседмични волейболен и баскетболен кампове. 

Чрез спортните дейности по проект „Избери спорта“ Фондация „Ви Арт“ цели да популяризира и насърчи здравословния начин на живот като превенция на зависимости и рисково поведение сред младите хора между 15 и 29 години и на тези в неравно положение.

Целта е да се повишим интереса и мотивацията на младите хора към спорта чрез включване в спортни инициативи като основен инструмент за превенция на зависимости и агресия, което да доведе до изграждане на социална ангажираност като отговорност към тяхното бъдеще.

Проект „Избери спорта“ на Фондация „Ви Арт” гр. Пазарджик се изпълнява по договор № 25-00-31/23.05.2018г. към Министерство на младежта и спорта, с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 А от Закона за хазарта за 2018 г., Направление 3.

Коментари