Общество

Сдружение „Хоризонти“ с грижа за възрастните

Написано от Елена Станоева

Пазарджик Изпълнението на Проект „Работни места и инвестиции в Сдружение „Хоризонти“ беше представено днес в Пазарджик. Проектът се реализира в периода юли 2016-октомври 2017 г. в София и Пазарджик, и включва разкриване на шест нови работни места в сферата на грижите за възрастни хора. Наетите са представители на групи в неравностойно положение на пазара на труда – безработни младежи до 29 г., продължително безработни и неактивни лица, безработни над 54 години. По проекта е изработена и онлайн платформата „Активни години“.

Ръководителят на Сдружение „Хоризонти“ Йордан Димитров напомни, че възрастните хора имат нужда не само от грижи за здравето, но и от внимание, общуване, забавления, усещане че са необходими, помощ в поддръжката на дома си. Неща, които невинаги могат да получат от близките си. В такива случаи алтернатива на познатите домове за стари хора  се явява „Активни години.“ Предлага се комплексна, професионална грижа за възрастни гора по домовете, в разнообразни сфери на живота. Целта на Сдружението е да подкрепи желанията и усилията на възрастните да останат независими. Проектът е на обща стойност 80 504.03 лв, от които 68 428.43 лв. европейско и 12 075.60 лв. национално съфинансиране. До момента е предложил грижи на 20 възрастни. С приключването му след дни, стартира и същинската работа на платформата по предоставяне на услуги на възрастни хора. Съществен момент в нея е, че ще бъдат доплащани от потребителите или техните близки. Като начало ще стартира с 3 пакета – „Уют“, „Активност“ и „Социален живот“. В рамките им, в различна комбинация, се предлагат услуги като домакинска помощ, организация на дребни битови ремонти, трудова или доброволческа активност с помощта на експерт трудово посредничество, личностно развитие чрез обучения и т.н.

Коментари