Институции Общество

Само един ученик от областта има максималните 100 точки на външното оценяване в 7 клас

u4eben den zvanec
Написано от Величка Ачева

 

Пазарджик

В Националното външно оценяване по български език и литература в седми клас, проведено на 21.05.2018 г., от регион Пазарджик взеха участие 2059 ученици от 81 училища. Явилите се седмокласници са с 35 повече от предходната учебна година. Запазва се тенденцията по-голям брой ученици от явяващите се да работят по двата модула. 476 ученици (23%) са работили само по модул НВО, а 1583 ученици – и по допълнителния модул, което е 77% от общия брой ученици (с 1 %  се е увеличил броят на учениците, работили по допълнителния модул в сравнение с предходната учебна година, но сред тях има седмокласници, предали празни листове).

Средният брой точки от НВО по български език и литература е 28,92 точки,  от допълнителния модул (преразказ с дидактическа задача) – 13,06 точки, а от двата модула общо – 41,97 точки. За сравнение през учебната 2016 – 2017 година тези резултати са съответно: 32,53 точки; 12,48 точки и 45,01 точки.

За областта резултатите от двата модула, изразени в цифри, според броя на получените точки са:

Точки

Брой ученици

% от всички явили се ученици

0т.

5

0,24

от1т.до 10т.

175

8,50

от11т.до 20т.

297

14,42

от21т.до 30т.

244

11,85

от31т.до 40т.

264

12,82

от41т.до 50т.

255

12,38

от51т.до 60т.

288

13,99

от61т.до 70т.

276

13,40

от71т.до 80т.

176

8,55

от81т.до 90т.

67

3,25

от91т.до 99т.

12

0,58

100 т.

0

0,00

 

 

Най-висок резултат от 99 точки (64 точки от НВО и 35 точки от допълнителния модул) е постигнат от един ученик – Криста Чипарова от ПМГ “Константин Величков“-Пазарджик. Вторият резултат от 95,5 точки е на Никол Бадьокова от ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – Пазарджик. Ивета Манолова от ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – Пазарджик и Станислав Вълчев от ПМГ„Константин Величков”- Пазарджик са оценени с 95 точки.

Максимален резултат на НВО – 65 точки, не е постигнат от нито един ученик.

С максимален брой (35 точки) е оценен създаденият текст от  допълнителния модул на трима ученици от област Пазарджик.

Седмокласниците на ПМГ „Константин Величков”- Пазарджик са с най-висок среден резултат  78,6 точки.

В Националното външно оценяване по математика в седми клас през настоящата учебна 2017/2018 година от регион Пазарджик участваха 2050 ученици от 81 училища. За сравнение:  2004 ученици през 2017 година, 2067 през 2016г.,  2155 ученици през 2015г., 2263 ученици през 2014 година. Явилите се седмокласници са с около 10% по-малко  в сравнение с явилите се ученици преди 4 години.

Запазва се тенденцията на намаляване на броя на явилите се седмокласници на НВО, предвид намаляване на броя на учениците в съответния випуск.

Отново по-голям брой ученици от явяващите работят по двата модула.  656 ученици са работили само по първи модул, а 1394 ученици са работили и по двата модула. Процентното съотношение е 32% към 68%, при  33,5% към 66,5% през предходната година. Което сравнено с процентите от преди четири години е с повече от 12% в полза на явилите се на двата модула.

Резултатите на учениците по математика от първи модул и от допълнителния модул, изразени в цифри, според броя на получените точки, са:

 

Точки

Брой ученици

% от всички явили се ученици

0т.

4

0,20

от1т.до 10т.

199

9,71

от11т.до 20т.

493

24,05

от21т.до 30т.

423

20,63

от31т.до 40т.

345

16,83

от41т.до 50т.

213

10,39

от51т.до 60т.

174

8,49

от61т.до 70т.

98

4,78

от71т.до 80т.

59

2,88

от81т.до 90т.

33

1,61

от91т.до 100 т.

9

0,44

100 т.

1

0,05

 

 

Средният брой точки на НВО по математика за областта е 27,61 точки,  а от двата модула – 32,05 точки. За сравнение през 2017 – 26,16 точки и  29,38 точки; през 2016 година – 13,5 точки и 25,7 точки.

Най-високото постижение от двата модула – максималните 100 точки,  са постигнати от един ученик – Станислав Вълчев от ПМГ„Константин Величков”- Пазарджик. Мария Симеонова и Криста Чипарова от същото училище са получили съответно 99 точки и 98,5 точки.

Седмокласниците на ПМГ „Константин Величков”- Пазарджик традиционно са с най-висок среден резултат – 79,25 точки, почти 2 и половина пъти над средния резултат за областта.

Запазва се традицията силните резултати да бъдат на учениците от основните и средните училища в общинските центрове и Математическа гимназия, а най-слабите – в сегрегираните с роми училища.

Резултатите сравняваме по показател – среден брой точки от двата модула, но за анализа  е добре да се има предвид броят на явилите се ученици от едно училище, защото така се постига обективност на анализа.

Предстои да се направи подробен задълбочен анализ на постигнатите резултати на учениците в национален мащаб, за да се откроят постиженията и проблемите с оглед предприемане на адекватни мерки за подобряване на качеството на образователно-възпитателния процес по български език и литература и по математика в прогимназиален етап.

Резултатите по български език и литература са съотносими към средните за страната, а по математика – над средните резултати за страната.

 

 

Коментари