Култура

„Рождество Исусово“ от рубриката за творчество на учителите-пенсионери в Ракитово

Написано от Величка Ачева

Ракитово

По инициатива на Жана Попинова, бивша учителка по биология, в момента пенсионерка в Ракитово е учреден Клуб на учителите-пенсионери, научи ПЗИНФО. В родопската община днес има 102-ма пенсионирани учители от детски градини и учебни заведения. Самата Жана Попинова е избрана за председател, секретар е Райна Караколова, а член на ръководството Добринка Зарева. Идеята е учителите-пенсионери да се събират 2 пъти в месеца и в клуба да изпълняват културни и социални дейности, както и да провеждат разнообразни прояви, свързани с историята на родния край, природните забележителности и значими личности.

По идея на клуба е открита и Рубрика за творчество на учителите-пенсионери.

Първа в него гостува 86-годишната Мария Тодорова Димова. Тя е пенсионирана учителка, с 35-годишен педагогически стаж. Удостоена е със значка“ Отличник на Министерство на народната просвета“, с похвални грамоти и плакет. Дългогодишен и активен участник е в обществения живот на град Ракитово.

Ето и нейното стихотворение, посветено на Рождество Христово

Рождество Исусово

Роди го Христовата майка в свята нощ,

не да взема от благата светски,

а да дарява на немощните мощ

и да направи живота им човешки.

 

Новината чакана  стигнала до края,

че ангели разнесли благата вест,

предрекли му царство в рая,

и с „Осанна!“ го славим до днес.

 

За нас той носи венеца трънен,

и кръста черен чак до Голгота,

за нас той биде с копие прободен,

за да живее човекът без грях в живота.

 

Затова, аз не го търся в иконостас,

нито пък в далечен свещен Витлеем,

намирам го тук на Земята сред нас

и го нося дълбоко, дълбоко в мен.

 

Мария Димова

Коментари