Институции

РЗИ събра близо 10 000 лв. от глоби за тютюнопушене

Написано от Величка Ачева

Пазарджик

През първото полугодие на годината здравните инспектори от РЗИ Пазарджик извършиха 1681 проверки в  обекти на територията на областта. Проследено бе спазва ли се забраната за тютюнопушене в закрити и в някои открити обществени места, по смисъла на чл. 56 а от Закона за здравето.

Инспектирани бяха 140 обекта за хранене и развлечения, 474 детски и учебни заведения, 193 лечебни и здравни заведения, 870 други закрити обществени места (транспортни средства, аптеки, дрогерии др.) и 4 открити обществени места (прилежащи терени към детски и учебни заведения, площадки за игра, спортни обекти и др).

За констатирани нарушения бяха съставени актове и издадени 16 наказателни постановления на стойност 8900 лева /на 13 физически лица, 2 ЕТ и 1 юридическо лице/.

Специалисти по превенция на болестите и промоция на здравето от РЗИ Пазарджик организират целогодишно сред младежката аудитория информационни кампании за вредата от тютюнопушенето, включващи обучения и измервания на въглероден монооксид в издишан въздух.

Коментари