Криминално

Радослав Бакърджиев е новият районен прокурор на Пазарджик

Написано от Елена Станоева

Пазарджик

Радослав Бакърджиев е новият административен ръководител на Районна прокуратура Пазарджик и районен прокурор, съобщава ВСС.

 

Допуснатите до участие в конкурса са трима –зам.-административният ръководител на РП Пазарджик и зам.-районен прокурор Тихомир Гергов, прокурор Радослав Бакърджиев от РП Пазарджик и Стойко Иванов – административен ръководител – районен прокурор на РП – Елхово. Срещу името на третия кандидат е вписан отказ от началото на месец март.

След проведено явно гласуване на прокурорската колегия на ВСС и обявен резултат „ЗА“ Радослав Бакърджиев – 10 гласа и „ЗА“ Тихомир Гергов – 1 глас, решението е Радослав Бакърджиев да бъде назначен на длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Пазарджик.

Коментари