Общество

Работещите в областта леко намаляват, заплатите се задържат

Написано от Елена Станоева

Пазарджик Леко намаление на работещите отчита статистиката за региона към края на месец септември 2017 г. Данни на Отдел "Статистически изследвания – Пазарджик" показват, че наетите са по-малко с 1.2% спрямо края на месец юни 2017 г., като достигат 58.7 хиляди.

 

Спрямо края на второто тримесечие на тази година намалението им е с 2.1%. съпоставено с края на септември 2016 г. намалението е с 5.9% или с 3.7 хиляди по-малко работещи, като намалението на наетите в частния сектор е с 6.6%., а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 3.2%.

Средната брутна месечна работна заплата в областта за юли 2017 г. е била 824 лв., за август – 796 лв. и за септември – 843 лева. Спрямо второто тримесечие на годината намалява с 0.5%, но спрямо третото тримесечие а 2016 г. се нараства с 10.3%.

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие област Пазарджик отново е на 14-то място по показателя „средна работна заплата“.

Коментари