Институции Общество

Проверяват сигнал за мъртва риба в Стара река

riosv pz
Написано от Елена Станоева

Пазарджик Експерти на РИОСВ – Пазарджик, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория на ИАОС проверяват поречието на Стара река след сигнал за забелязана мъртва риба близо до с. Исперихово. Сигналът е подаден преди час на „зеления“ телефон на РИОСВ – Пазарджик от кмета на селото.

 

Експертите обхождат поречието на Стара река, за да установят има ли замърсяване и какви са причините. Ще бъдат взети водни проби за анализ. За резултатите от проверката РИОСВ – Пазарджик ще информира допълнително.

РИОСВ

Коментари