Институции Общество

Проверка по сигнал установи източник на замърсяване в три реки

maritca
Написано от Елена Станоева

Нерегламентирано изпускане на отпадъчни води в река Елшишка от свинекомплекс в с. Априлци е причинило замърсяване и промяна в цвета на водите на реките Елшишка, Тополница и Марица в понеделник. Това е установила проверката на експерти на РИОСВ-Пазарджик, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Регионалната лаборатория към ИАОС след сигнал в късния следобед на 14 май от тел. 112. Сигнализирано е, че река Марица, в района на Акумулаторния завод в Пазарджик, е с черно-кафяво оцветяване. Oглед на поречията на р. Марица, р. Тополница и р. Елшишка е установила промяна в цвета и специфично запенване, и локализирала източника – свинекомплексът на „Свиком”АД в с. Априлци. Проверката е констатирала изтичане на отпадъчни води от нерегламентирана връзка в река Елшишка през земно-насипните лагуни на свинекомплекса.

На отговорните лица са дадени предписания за незабавно преустановяване изтичането на отпадъчни води. За това нарушение РИОСВ-Пазарджик ще предприеме административно-наказателни мерки по Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Взети са водни проби от три мониторингови точки по течението на реките Елшишка, Тополница и Марица. Резултатите ще бъдат публикувани на сайта на БДИБР.

Сн. архив

Коментари