България Институции

Приеха на първо четене Бюджета за 2019 г.

ns1
Написано от Величка Ачева

Народното събрание прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2019 г. със 115 гласа "за" и 85 – "против", без въздържали се.

В него е заложена минимална работна заплата от 560 лв. при 510 през 2018 г. Според прогнозите от 1 януари 2020 г. най-ниското трудово възнаграждение ще стане 610 лв. и 650 лв. – от началото на 2021 г. Предвижда се от следващата година хората в пенсионна възраст да нямат право да работят в държавната администрация.

Средно с 20 на сто се повишат възнагражденията на учителите, а заплатите в държавната администрация скачат с 10 на сто, предвижда финансовият план на правителството за 2019 г.

Допълнително ще бъдат отпуснати 150 млн. лв. за хората с увреждания.

Във връзка с новия вид месечна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител по бюджета на МТСП са разчетени 7 млн. лв. Размерът на помощта за 2019 г. е 115 лева.

За целеви помощи за отопление са заложени допълнително по 40,4 млн. лв. за всяка година за периода 2019-2021г., което е с 50 на сто повече спрямо 2018 г. От 1 юли догодина максималният размер на получаваните една или повече пенсии ще бъде 1200 лв. Пенсионната политика в периода 2019-2021 г. предвижда да продължи увеличаването на възрастта за придобиване право на пенсия от 1 януари всяка година с по два месеца за жените и с по един месец за мъжете. Необходимият осигурителен стаж и за двата пола също ще расте с по два месеца всяка година до достигане на 36 години за жените и 39 години за мъжете през 2021 г.

Разходите за отбрана догодина възлизат на 1 839,3 млн. лв., което е 1,58 на сто от БВП. Осигурени са средства за поддържане и развитие на националните отбранителни способности и свързаните с колективната отбрана в т.ч. средства за изпълнение на одобрените от НС инвестиционни проекти.

За догодина в бюджета има повече пари за персонал в системата на МВР и Министерството на правосъдието с цел продължаване политиката за укрепване на капацитета.

За ВСС Министерският съвет предлага за 2019 г. общо приходи, помощи и дарение в размер на 116,0 млн. лв., колкото са предложили самите магистрати. Общо разходи – 704,3 млн. лв., или повече със 113,2 млн. лв. спрямо 2018 г. 

За Народното събрание са предвидени приходи от 1,5 млн. лв., разходи от 79,3 млн. лв. и бюджетни взаимоотношения с централния бюджет/трансфери от 77,8 млн. лв./.

Очакванията са безработицата да се понижи до 4,8 процента за 2019 г., а нивото на заетостта да запази темпа си на повишение от предходната година.

Прогнозната средногодишна инфлация за периода 2019-2021г. е съответно 3,0, на сто, 2,5 на сто и 2,3 процента.

Размерът на приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма за 2019 г. е 43 857,0 млн. лв., или 37,7 на сто от Брутния вътрешен продукт.

Коментари