Общество

Предстои ли криза с депонирането на отпадъци?

Написано от Величка Ачева

След броени дни, от 1 януари 2018 година, голяма част от общините в област Пазарджик трябва да започнат да карат отпадъците на изграденото, но все още не функциониращо регионално депо. Очертава се новата година да започне със сериозни проблеми за общините в региона, които са обединени в Регионалното сдружение за управление на отпадъците. От 1 януари всички те задължително трябва да започнат да карат отпадъците си на депото край Пазарджик, защото със заповед на Регионалната инспекция по околната среда и водите всички незаконни сметища се закриват от тази дата. Директивата е категорична и общинските кметове няма как да я избегнат. По-голямата част от тях обаче не са готови да започнат нормално тази дейност.

Проблем има и водещата община – Пазарджик, която избра кой да управлява дейностите на регионалното депо. Направеният избор в момента се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията, което спира дейността и оставя депото затворено. При това положение общините не могат да започнат да карат боклука на новото депо, а по закон и по разпоредби това задължително трябва да се случи. В оставащите дни до края на годината нещата трябва да бъдат доизяснени, но вече е обсъждан вариант да бъде обявено частично бедствено положение. Това ще позволи да се карат отпадъците на регионалното депо, без да е легитимиран изпълнителят, който трябва да управлява депото.

Ако до края на календарната година няма положително решение на Комисията за защита на конкуренцията или започне обжалване пред съда от страна на обжалващата фирма, ще се вземат спешни мерки съвместно с областния управител на Пазарджишка област. При обявено частично бедствено положение сметта ще може да се вози на депото, докато се вземе окончателно решение по казуса. Все още се чака и одобрение на проекта за изграждането на допълнителни инсталации на депото. Това са мощности за предварително третиране и компостиране, които ще позволят намаляване на отпадъка, подаван от самите общини.

От общините в областта идва информация, че те вече са започнали сериозна работа по отношение на това какви действия да предприемат за извозване на сметта до регионалното депо. Най-облагодетелствани са общините Пазарджик, Пещера и Брацигово заради близостта до сметището. Най-проблемни остават Ракитово и Велинград, които още не разполагат с претоварна станция, въпреки че проектът за изграждането  се придвижва. От областната управа потвърдиха, че областният управител Стефан Мирев е получил писмо от Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Пазарджик, с което е уведомен за проблема.

Денят Х е 29 декември, когато трябва да излезе официалното становище на Комисията за защита на конкуренцията. Засега се знае, че то е ще е в полза на община Пазарджик. Дори и при такова решение, за да заработи депото не трябва да има ново обжалване. Ако това се случи, областният управител ще се намеси и ще упражни правомощията си като обяви бедствено положение. Целта е да няма колапс с извозването на отпадъците в областта, поясниха от областна администрация. Зам.-кметът на община Пазарджик Петър Петров също потвърди, че в момента тече процедура на обжалване на избора за фирма, която да управлява новото депо.  Комисията за защита на конкуренцията вече е решила, че отхвърля по всички точки подадената жалба. В момента община Пазарджик чака официалното уведомление и евентуално дали тези, които обжалват, предвид категоричността на КЗК, ще имат смелостта и желанието да похарчат един излишен финансов ресурс и да обжалват по-нагоре – тоест пред съда. Това те си го преценяват, а оттам нататък ние трябва да си отворим депото така или иначе, коментира зам.-кметът Петър Петров. Той допълни, че от 1 януари общините трябва да започнат да возят сметта си в новото депо, независимо дали ще има ново обжалване. Петров съобщи, че вариантите какво може да се случи след 1 януари ще се обсъждат на работна среща непосредствено преди Нова година. "Ние сме направили необходимото, ситуацията е обсъдена и от кметовете, участващи в Регионалното сдружение, остава да се вземе решение. Всяка община трябва да прецени как точно ще постъпи", каза още Петър Петров.

Има категорични разпореждания за затварянето от 1 януари на старите депа във всички общини. Това са заповеди на РИОПС, след което има е писмо от МОСВ, в което се казва, че няма да се дискутират каквито и да било варианти за действия, различни от затварянето на общинските депа. Това е достатъчно ясно и категорично становище, подчерта Петър Петров. Според него въпросът не е доколко е разумно да се обявява бедствено положение, а какви са възможностите на всяка община да решава проблема със сметоизвозването. Нещата опират до това има ли някакви алтернативни варианти и какво правим при отсъствието им. Всички тези въпроси ще получат своите отговори през следващата седмица. Най-вероятно ще има събиране на Областния щаб за защита при бедствия и аварии, защото това е органът, който може да вземе съответното решение. В Щаба има представители на всички институции. Там ще се чуят становищата  на РИОПС, на Здравната инспекция и на Областната дирекция по безопасност на храните, както и позицията на самите общини, обясни зам.-кметът на Пазарджик Петър Петров. По думите му, каквото и да се дискутира, нещата отиват към отваряне и използване на новото депо на Община Пазарджик.

Без да се задълбаваме в детайлите, на практика, слагаме на масата едни милиони, дадени да се изгради модерно депо, а от другата страна тоя пушещ котел, който не е само при нас, защото сметищата на всички общини замърсяват безобразно навсякъде. Да стои това нещо заключено, независимо че е построено, готово, с разрешение за ползване само защото ни връзват ръцете с някакви елементарни правни трикове, е нелепо, категоричен е зам.-кметът на Пазарджик Петър Петров. Според него, поне засега няма индикации за увеличение на таксата смет за пазарджиклии, както това се наложи в част от общините, засегнати от проблема с депото./http://pazardjik.marica.bg/

Коментари