Общество Спорт

Представят проекта „Избери спорта“

Написано от Величка Ачева

ФОНДАЦИЯ „ВИ АРТ”

ВИ КАНИ НА

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПО

ПРОЕКТ

„ИЗБЕРИ СПОРТА“,

КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

на 14.06.2018 г. от 10:30 ч.

В ОФИСА НА

РЕГИОНАЛЕН ПРЕСКЛУБ БТА – ПАЗАРДЖИК

НА АДРЕС:

ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. "ЕКЗАРХ ЙОСИФ " №2

 

ПРОЕКТ

„ИЗБЕРИ СПОРТА“

ПО ДОГОВОР

№ 25-00-31/23.05.2018г.,

КОЙТО СЕ ИЗПЪЛНЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А

ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2018 ГОДИНА

НАПРАВЛЕНИЕ 3

 КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

БЕНЕФИЦИЕНТ: ФОНДАЦИЯ „ВИ АРТ“


Този документ е създаден в рамките на проект «ИЗБЕРИ СПОРТА», който се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2018 година. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Ви Арт“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ММС и НПИМД по чл. 10а от Закона за хазарта.

Коментари