Общество

Почти 70 000 обаждания на Националната телефонна линия за деца през 2017 г.

Написано от Елена Станоева

Почти 70 000 са обажданията на Националната телефонна линия за деца 116 111 през 2017 г.

През изминалата година на Националната телефонна линия за деца са приети 69 279 обаждания. За това информира Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД). Проведените консултации са 11 015.

 

Анализът на агенцията показва, че най-активни са били децата и юношите. С тях са проведени 78% от консултациите. Повечето от тези обаждания са от момичета. Младите хора  най-често са споделяли с консултантите своите емоционални проблеми (основно свързани с романтични връзки) и са търсили информация за разрешаването им.

Други важни теми, по които се търси помощ на Националната телефонна линия за деца, засягат проблеми в семейството (развод на родителите, конфликти между поколенията, родители, които са в чужбина).

През 2017 г. консултациите, свързани с тормоз или агресия над деца са 698. В голяма част от тези случаи се стига до подаване на сигнал за дете в риск до органите за закрила на детето – отделите „Закрила на детето“ към Агенцията за социално подпомагане, МВР, Центрове за спешна медицинска помощ.

Проведени са също 110 разговора с деца от специализирани институции и социални услуги.  Често това са разговори с продължение – момчетата и момичетата се обаждат многократно, за да споделят своите страхове, да получат подкрепа и съвет. В 17 от обажданията са споделили и за претърпяно насилие.

С роднини на дете в риск, съседи, приятели, представители на институции, учители или граждани, които желаят да се информират за телефонна линия и нейните възможности или да подадат сигнал, са осъществени над 1200 консултации.

През 2017 г. Национална телефонна линия за деца 116 111 продължава да оказва подкрепа на деца от цялата страна чрез предоставяне на информация, консултация, психологическа подкрепа, улесняване на достъпа до съществуващите услуги за деца и семейства.

Коментари