Институции

Пазарджик е домакин на заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район

Написано от Елена Станоева

Пазарджик Днес областният управител на Пазарджик Стефан Мирев ще председателства заседанието на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР, на което градът е домакин/.

 

По време на заседанието ще бъде представен и обсъден Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район (2014-2020 г.)  за 2017 г. Ще бъдат презентирани новите правила за защита на личните данни в сила от 25.05.2018г. В дневния ред на заседанието са включени и презентации за изпълнението на операциите по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 2014-2020 г. в Южен централен район. Членовете на съвета ще се запознаят с изпълнението на проект INSiGHTS – Интегрирани стратегии за бавен, зелен и здравословен туризъм по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав 2014-2020".

На заседанието ще присъстват представители на министерства, областните управители на областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Хасково, кметове и представители на общините от района, представители на синдикални и браншови организации, представители на управляващите органи на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, и представители на НПО.

Коментари