Институции

Пазарджик: Данъците подсказват за по-добра стопанска година

PZ Obsht Pazardjik vhod
Написано от Величка Ачева

Пазарджик

От Община Пазарджик напомнят на данъкоплатците, че на 31.10.2018 г. изтича срокът за внасяне на втора вноска на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битовите отпадъци и данъка върху превозните средства за 2018 г. Не внесените в срок данъци и такса за битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни.

На редовната си пресконференция кметът Тодор Попов коментира, че през тази година в общината се наблюдава по-висока стопанска активност. Той подкрепи извода си с информация, че при данък при придобиване на имущества по дарение по възмезден начин се наблюдават по-високи  постъпления в сравнение с 2017 година в резултат на по-големия оборот на сделките обект на облагане с данък – на недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

Изпълнението на годишния план данъчните приходи за периода от 1 януари до 31 август е в размер на 11 872 3201 лв. (73%) , като през 2018 г. са събрани повече данъчни приходи в сравнение с предходна 2017 г. с общо 1 349 365 лв.. Постъпленията от данък върху недвижимите имоти (73%), данък върху превозните средства (70%) , патентния данък и таксата за битовите отпадъци (74%) към настоящия момент показват добро равнище на изпълнение с индикации, че годишните постъпления от тези приходи ще бъдат реализирани.

Коментари