Институции

Пазарджик: Агенцията по геодезия ще се разшири

Написано от Величка Ачева

София-Пазарджик

С решение на Министерски съвет от днес Агенцията по геодезия, картография и кадастър получи управлението върху имот – публична държавна собственост, намиращ се на бул. „България“ № 4 в град Пазарджик. Имотът, представляващ самостоятелен обект на две нива, ще обезпечи необходимостта от осигуряване на допълнителен сграден фонд за съхранение на архива на Службата по геодезия, картография и кадастър в града. Допълнителните помещения ще допринесат и за нормалното организиране на работния процес в Службата, както и за по-ефективното изпълнение на дейностите по обслужване на клиентите.

Коментари