Институции

От близо 1600 решения на общински съвети, областният върна 10

Написано от Елена Станоева

Пазарджик 1598 решения на 12-те общински съвета в областта са постъпили в Областна администрация Пазарджик от месец май до месец декември, съобщи заместник областният управител Йордан Кожухаров.

 

Областният управител Стефан Мирев е върнал за ново разглеждане като незаконосъобразни 10 от тези решения. Всички са преразгледани от общинските съвети при съобразяване с мотивите, изложени от областния управител. Едно решение е оспорено пред съда и е образувано административно дело

Коментари