Институции

Областният управител Стефан Мирев проведе извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК в област Пазарджик

Написано от Величка Ачева

Пазарджик

На събранието управителят на ВиК Пазарджик инж. Атанас Узунов, представи изготвените от ВиК оператора План за опазване на околната среда и Плана за действие на дружеството при аварии. 
Планът за опазване на околната среда, включително план за мониторинг на оператора се съгласува в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води и програма за управление на отпадъците. Планът трябва да съответства на общинските програми за околна среда по чл. 79 от Закона за опазване на околната среда, включително общинските програми за управление на отпадъците по чл. 52 от Закона за управление на отпадъците. Планът за действие при аварии урежда мерките и процедурите в случай на авария, насочени към осигуряване на непрекъснатото и качествено предоставяне на Услугите до отстраняването на аварията и последващото възстановяване на нормалното предоставяне на услугите и изпълнението на показателите за качество.
Разработените планове бяха обсъдени и съгласувани от членовете на Асоциацията по ВиК на днешното заседание. Присъстваха представители на общините Пазарджик и Септември, зам. кметът на община Лесичово – Кирил Гелеменов, кметът на община Панагюрище – Никола Белишки и управителите на ВиК дружествата в Панагюрище и Стрелча.

Коментари