Институции Общество

Нов пътен възел на АМ и велоалея до Септември част от предложенията за транспорта в идейния устройствен план на Общината

PZ Obsht Pazardjik vhod
Написано от Елена Станоева

Пазарджик Готов е идейният проект за Общия устройствен план (ОУПО) в обхват територията  на цялото землище на община Пазарджик, съобщи кметът Тодор Попов. В разработката е възприет реалистичен вариант за развитие на  община Пазарджик  на базата на население  от 95000 души с период до 2030 г.

 

Тематичните направления, в които се определят решения, са няколко, като интерес при представянето събуди  това за транспортно-комуникационната обвързаност.

С цел подобряване на комуникационната свързаност на населените места в направлението север-юг (Стрелча – Брацигово), като алтернатива на Път II-37 Панагюрище-Пазарджик-Пещера, при възникнали екстремни ситуации, налагащи пренасочване на транспортния поток, плана предвижда нов пътен възел на АМ „Тракия“ (при Мало Конаре) и Път III-8003 и предложения за рехабилитация на пътната настилка.

За извеждане на тежкотоварния поток и намаляване на транспортната натовареност в гр. Пазарджик се предлага изграждане на ново обходно трасе от изток, свързващ Път I-8 с Път II-37 (АМ „Тракия). Проектът предлага да се разшири моста на р. Марица, с габарита на обходния път.

Предвижда се изграждане на локални трасета по Път I-8 от Пазарджик до Звъничево и Пазарджик – Мало Конаре и по Път II-37 от Пазарджик до Сарая.

Планът предлага велосипедна алея в имота на демонтираната жп линия Пазарджик-Варвара-Септември.

Коментари