Общество Политика

Електропровод от ВЕЦ „Въча 1“ до ВЕЦ „Цанков камък“ ще премине през областта

Написано от Елена Станоева

Правителството се разпореди с имоти, съобщава пресцентърът на МС. Сред тях има и такива в област Пазарджик.

 

Отчуждават се части от имоти — частна собственост, в землищата на селата Розово, Равногор и Фотиново в Област Пазарджик, за въздушна линия от ВЕЦ „Въча 1“ до ВЕЦ „Цанков камък“. Терените ще бъдат използвани за изграждане на нов електропровод, представляващ втора връзка на съществуваща ВЕЦ „Цанков камък“ с електроенергийната система на България, по която трябва да се изнася произведената електроенергия от централата. Средствата за отчуждаване на имотите се осигуряват от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София. Решението на МС може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

Коментари