Институции

НАП разширява кръга на картови плащания на задължения

Написано от Елена Станоева

В НАП офис Пазарджик за третото тримесечие на годината  1036 клиента са заплатили над 46 хил. лева, чрез инсталираните 6 броя ПОС терминали на работните места в салона за обслужване. Разплащането може да се извърши и чрез предлаганата услуга от НАП –  „виртуален ПОС терминал“  достъпна чрез портала за електронни услуги.

 

Досега тази възможност имаха лицата, които притежават банкови карти – Mastercard и Maestro, Viza, както и Bcard на БОРИКА, а от месец октомври  тази възможност се предоставя и на притежателите на платежни карти „DISCOVER“ и „DINERS CLUB“, както и платежни карти, издадени от доставчици на платежни услуги, опериращи извън територията на Република България.

Коментари