България Общество

Най-висока средна работна заплата сме имали през март

PZ hora2
Написано от Величка Ачева

На 15-то място в страната е област Пазарджик по показател средна работна заплата през първото тримесечие на 2017 г. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 372 лв., Стара Загора – 963 лв. и Варна – 959 лв.

Предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) показват, че наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта, към края на месец март 2017 г., намаляват с, или с 1.1% спрямо края на декември 2016 г., като достигат 59 039.

В края на месец март 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в региона са по-малко и спрямо същия период на миналата година (4.3%), като намалението на наетите в частния сектор е с 5%, а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват съответно с 1.9%.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2017 г. за област Пазарджик е 751 лв., за февруари – 760 лв., и за март – 819 лева. И в това отношение се отчита леко намаление (1.9%) спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. Спрямо първото тримесечие на 2016 г. обаче е налице съществено увеличение от 9%.

Коментари