Общество

Над половината клиенти на EVN са потребили до 300 киловатчаса електроенергия през декември

Написано от Елена Станоева

Повече от половината клиенти на EVN България са потребили до 300 киловатчаса електроенергия през декември 2017 г. Това сочат данните на дружеството за потреблението в Югоизточна България. Средната стойност на фактурите за всички битови клиенти на EVN България за декември 2017 г. е 61,49 лв. с ДДС, което е 4,63% по-ниска стойност спрямо средната фактура от декември 2016 г., когато е била 64,47 лв. с ДДС. Тази разлика следва по-ниското средно потребление, което през декември 2017 г. е 325 kWh, или със 7,7% по-малко спрямо средното потребление от декември 2016 г. от 352 kWh.

 

Данните по нива на потребление са както следва:

 • Консумация на електроенергия до 300 kWh имат 57,5% от клиентите. Средната стойност на фактурата за декември 2017 г. при тези клиенти е 22,89 лв.
 • Консумация на електроенергия от 301 до 1000 kWh имат 38,8% от клиентите. Средната стойност на фактурата за декември 2017 г. при тези клиенти е 100,56 лв.
 • Консумация на електроенергия над 1000 kWh имат 3,7% от клиентите. Средната фактура за декември 2017 г. при тези клиенти е 251,84 лв.

Посочените средни стойности на потребление и фактури не се отнасят към конкретен случай, тъй като консумацията на електроенергия при всеки клиент е индивидуална. Във всички посочени данни не са включени клиентите, които имат нулево потребление на електроенергия.

Определящо за консумацията е начинът на отопление на клиентите. В планинските райони, където традиционно се ползват дърва за отопление, потреблението и фактурите са по-ниски сравнено с други области, в които най-честият начин за отопление е чрез електроенергия.

EVN България напомня, че особено през зимата важно значение за консумацията на електроенергия и от там за размера на фактурите имат редица фактори:

 • индивидуален режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко домакинство
 • използва ли се в имота електроенергия за отопление
 • външна температура: понижението на външната температура с 1 °C увеличава потреблението на енергия за отопление с около 10%
 • брой помещения в жилището, които се отопляват, брой живущи в жилището
 • състояние на жилищната сграда/имот – налице ли са енергийноефективни мерки в сградата/имота
 • вид и брой на използваните електроуреди, техният клас на енергийна ефективност и др.

Във всяка фактура за електроенергия, издавана от EVN България, се съдържа конкретният период, за който е отчетена електроенергията, количеството консумирана електроенергия, срокът на следващо отчитане, срокът на следващо плащане, както и телефонен номер за връзка с дружеството.

Утвърденият график за плащане по групи клиенти е:

 • за клиенти група I – от 10-то число
 • за клиенти група II – от 17-то число
 • за клиенти група III – от 24-то число
 • за клиенти група IV – от 30-то число

Коментари