Общество

Младежи се учиха на предприемачество

Написано от Величка Ачева

Пазарджик

Ден на младежкото предприемачество се проведе в Пазарджик.  В рамките на събитието за стимулиране на предприемаческата активност, хора до 29-годишна възраст,  се срещнаха с успели млади предприемачи и предприемачи с опит.

Лектори бяха Стойчо Пампов и Габриела Стойкова, които разработиха единствената крафт пивоварна в Пазарджик – "Ромбус". Вторият лектор е Мартина Стефанова от Арт фондация "ДОМА". Най-младият общински съветник Александър Иванов, който е и председател на Съвета за младежка политика също говорѝ пред участниците в Деня на младежкото предприемачество. За по-малко от две години Съветът реализират над 35 събития, обучения, инициативи и конференции. Развива дейност и в сферата на спортните политики.  Лектори бяха още Емануил Трейман от Клуб Фото Свят и Фотоваканция, който представи темата “Мистиката на инстинкта“ и Радослав Пешалов, ръководител на Областния информационен център в Пазарджик. Неговата тема бе тема “Бъди информиран!”

Кампанията се реализира по проект „Старт – младежко предприемачество“ на Фондация „Ви Арт“, който се изпълнява по договор № 25-00-67/24.07.2017г. към Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании, Тематична област: Младежко предприемачество.

Обща цел на проекта е да доведе до повишаване на информираността, насърчаване на предприемаческото мислене и стимулиране на предприемаческа активност у младите хора чрез предоставянето на платформа за споделяне и ориентиране.


Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-67/24.07.2017

 

Коментари