Общество

Малините в Португалия очакват български работници

Написано от Елена Станоева

Пазарджик

За набиране на кандидати за сезонна работа в Португалия – бране на малини, съобщава Дирекция „Бюро по труда“ Пазарджик.

 

Кандидатите трябва да имат желание за работа в тази област, като опитът не е задължителен (но е препоръчителен). Работното време ще бъде 40 часа седмично.

Предлага се тримесечен трудов договор /юли-септември 2017 г./ и основно месечно възнаграждение 557 евро, плюс месечни добавки. Предлагат се още режийни, премии, жилище.

Кандидатства се в бюрото по труда по местоживеене, а с одобрените кандидати се предвиждат интервюта в средата на месец юни. Срокът за записване е до 9 юни.

Коментари