Институции Общество

Лимитът за саниране на малки сгради вече е достигнат

Написано от Елена Станоева

Пазарджик На 08 яруари Община Пазарджик преустанови приема на документи от кандидатите за участие в проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020. За това съобщи кметът Тодор Попов.

 

Предвиденият в Инвестиционната програма на Пазарджик лимит от 6 824 562,21 лв. е достигнат с подадените до момента заявления за интерес и финансова помощ.

Попов допълни, че са подадени документи от сдружения на собствениците за 35 сгради, които запълват лимита от средства и 7 резерви. Предстои комисия да разгледа и оцени документите на кандидатите, след което ще бъдат сключени договори между одобрените за финансиране сдруженията на собственици и общината  и ще се пристъпи към следващите дейности по проекта.

Коментари