Институции Общество

Край на бедственото положение – Общината сключи договор за депото

Написано от Елена Станоева

Пазарджик Срокът на бедственото положение, обявено със заповед на Кмета на Община Пазарджик изтече на 05.01.2018г. Не се налага удължаване на същото, т.к. вече е сключен договор № 99-ЗОП-4/15.01.2018г. с участника спечелил в проведената обществена поръчка за „Избор на оператор за експлоатация, мониторинг и поддръжка на регионално депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, клетка 1 и съпътстваща инфраструктура“ – ДЗЗД „РД-Пазарджик 2017“ .

Изпълнителят по договора ще извършва дейностите по стопанисване и експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик – I-ва клетка и съпътстваща инфраструктура, което ще обслужва девет общини от област Пазарджик, а именно Пазарджик, Пещера, Септември, Батак, Брацигово, Лесичово, Велинград, Белово и Ракитово.

Срокът за изпълнение на договора е 5 години /60 месеца/, считано от датата на подписването.

Коментари