Вашите сигнали

Из вашите делници: Случка разказана от читател

Написано от Величка Ачева

На всеки се е случвало да го спрат на улицата и да го попитат за адрес или сграда. В днешното забързано време почти бях забравила, че това се случва. А покрай една обикновена молба за упътване, се натъкваш на странни истории. Стоя си на цигара, когато спира ромка от близко село и ме моли да я упътя към …. Не ми се е налагало да ползвам услугите на институцията и нямам представа накъде да я насоча. Жената обаче е предвидлива – преди да тръгне към Пазарджик е проверила в интернет и си е записала адреса – просто не знае къде е тази улица, а не навсякъде го пише. Оказа се, че сме точно пред сградата, която и е нужна. И от дума на дума, стана ясно че жената трябва да доказва „че няма сестра“, както стана популярно да се казва, за да започне работа. Насочвайки я към тази работа служителка установила, че на името на жената още през миналия век е регистрирана фирма, чийто управител е тя. Та й трябваше документ, с който да удостовери че нито има фирма, нито е управител на такава, за да тръгне да мете улиците по програма. Е, моето упътване беше само – „Това е тази улица и този номер.“ Дано е било достатъчно.

Коментари