Общество Спорт

Избери спорта – не на агресията и зависимостите

Написано от Величка Ачева

Пазарджик

Проведоха се Инициативи на тема: "Избери спорта – не на агресията и зависимостите" с над 60 младежи от Професионални гимназии и ЦНСТ – ДМ от гр. Пазарджик и с. Звъничево по проект „Избери спорта“ на Фондация „Ви Арт” гр. Пазарджик.

Обученията се осъществиха в 4 модула – теоретична и практическа част, където се разгледаха видове прояви на агресия и тормоз, класификация на формите, прояви на кибер насилие и връзката им с кибер зависимостта и пристрастеността, точки на намеса и превенция, връзката на агресия и тормоз с различни зависимости, практически упражнения и ролеви игри за създаване на умения за превенция на кибер насилие.

Целевата група, към която са насочени дейностите по проекта, са младежи на възраст от 15 до 29 години.

Обща цел на проекта е повишаване на интереса и мотивацията на младите хора към спорта чрез провеждане на обучения и включване в спортни инициативи като основен инструмент за превенция на зависимости и агресия, което да доведе до изграждане на социална ангажираност като отговорност към тяхното бъдеще.

Проект „Избери спорта“ на Фондация „Ви Арт” гр. Пазарджик се изпълнява по договор № 25-00-31/23.05.2018г. към Министерство на младежта и спорта, с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 А от Закона за хазарта за 2018 г., Направление 3.

Коментари