Институции

Здравните инспектори празнуват днес

Написано от Величка Ачева

Днес,  здравните инспектори от Регионална здравна инспекция Пазарджик  oтбелязват своя професионален празник.

Инспекторите са едни от специалистите, които се грижат за опазване на общественото здраве, осъществявайки държавната здравна политика. Част от дейността им е свързана с дейности по профилактиката на болестите и промоция на здраве, реализирането на ефективен епидемиологичнен надзор за намаляване на заболяемостта и последствията за здравето от инфекциозните заболявания. Извършват контрол за спазване и изпълнение на установените с нормативни актове здравни изисквания за обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда, вземат проби от продукти и стоки, съставят актове при установяването на административни нарушения и др. Събират, регистрират, обработват и съхраняват данни за нуждите на националната система за здравеопазване. Работата им отговорна, често свързана с трудности, риск и конфликти.  

Поздравяваме всички здравни инспектори с пожелания за крепко здраве и професионални успехи!

 

 

 

 

Коментари