Политика

ЕК предлага законодателни изменения за преместването на Европейската агенция по лекарствата и Европейския банков орган от Лондон

EU
Написано от Елена Станоева

София, 29 ноември 2017 г.

Европейската комисия направи две законодателни предложения за изменение на учредителните регламенти на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Европейския банков орган (ЕБО). Те са нужни, за да се уредят юридически условията по преместването на двете агенции от Лондон съответно в Амстердам и Париж, след като 27 страни-членки на ЕС се споразумяха за това миналата седмица. Комисията действа бързо, за да осигури правна сигурност и яснота, като гарантира безпроблемното и непрекъснато функциониране на ЕМА и ЕБО след март 2019 г.

В съответствие с обикновената законодателна процедура се очаква Европейският парламент и Съветът да разгледат приоритетно тези законодателни предложения. Те се ограничават стриктно до потвърждаването на новите седалища на агенциите в рамките на двата учредителни регламента.

Преместването на тези две агенции е пряко следствие от решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз, за което то уведоми Европейския съвет на 29 март 2017 г. Решението за преместването им трябваше да бъде взето от правителствата на 27-те държави членки. То не е част от преговорите за излизането на Обединеното кралство от ЕС.

Коментари