Институции Общество

До края на юни Община Велинград пуска в експлоатация водопровод „Водев чарк”

Написано от Елена Станоева

Община Велинград ще пусне в експлоатация водопровод „Водев чарк“ до края на месец юни, съобщават от Общинска администрация.

Още през 2015 г. част от жизненоважния за общината водопровод „Водев чарк“, осигуряващ около 70 литра вода в секунда, е отнесена от природно бедствие, напомнят от администрацията. Допълнителен проблем за нормалното водоснабдяване в града се оказа и завишеното съдържание на естествен уран и алфа активност във водата от водоизточниците „Легоринец” и „Суха лъка”, поради което водоподаването от тях е преустановено. По този начин общината губи още близо 70 литра в секунда. Този недостиг е и поредната пречка за нормалното водоснабдяване на кварталите Чепино, Каменица и ниската част от бул. „Съединение”. Недостатъчна се оказва и компенсацията с вода от Пречиствателна станция.

Затова Общината със собствени средства стартира дейности по възстановяване на водопровода. Кметът д-р Костадин Коев и директорът на ВиК дружеството Георги Мяшков предприеха редица мерки, като видимите резултати се очакват в рамките на 15 дни. До края на месец юни Община Велинград ще ремонтира така необходимия водопровод  „Водев чарк”, а с очаквания от него дебит от около 70 л/s ще се компенсира липсата от вече спрените водопроводи, уверяват специалистите.

Паралелно с това от ВиК дружеството извършват и непрекъснат мониторинг на радиологичните показатели на каптажи „Легоринец”. Когато те се подобрят, водоподаването ще бъде възобновено незабавно.

Ръководството на община Велинград отправя и призив към всички граждани да спазват ограничителния режим за поливане на личните дворове. Той е в съответствие с нормативните изисквания на чл.5, т.1 от Наредба номер 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото на територията на община Велинград. Водоползването да бъде ограничено в интервала от 8:00ч. сутрин до 22:00ч. вечер.

Коментари