Общество

Днес се провежда вторият зрелостен изпит за ХХІІ и за VІІ клас

Написано от Елена Станоева

Днес се провежда вторият задължителен зрелостен изпит по избор за дванадесетокласниците и националното външно оценяване по математика за седмокласниците.

В 6.30 ч. бе изтеглен изпитният вариант за втория задължителен зрелостен изпит по избор между 13 учебни предмета. Самият изпит започна в 8.00 часа и продължава 4 астрономически часа, а за учениците със специални образователни потребности – 6 часа.

В 10.00 часа започна и изпитът за национално външно оценяване по математика за VII клас. Той се състои от 2 модула. Първият съдържа 20 задачи от два вида – със структуриран отговор и със свободен отговор. Продължителността му е 60 мин., а максималният брой точки, който могат да получат учениците, е 65. Вторият модул се състои от 4 задачи с отворен отговор, от които 2 задачи с кратък числов, символен или словесен отговор и 2 задачи с описание и аргументация на решението. Продължителността на този модул е 90 мин., а правилното решение на задачите носи 35 точки. Максималният резултат от двата модула е 100 точки.

Коментари